Aanbouw

Vanaf € 1080,- (Excl. BTW)

Meer informatie.

Opbouw

Vanaf € 1080,- (Excl. BTW)

Meer informatie.

Balkon

Vanaf € 1080,- (Excl. BTW)

Meer informatie.

Dakterras

Vanaf € 360,- (Excl. BTW)
Meer informatie.

Vloersparing

Vanaf € 360,- (Excl. BTW)
Meer informatie.

Wandsparing

Vanaf € 360,- (Excl. BTW)
Meer informatie.

Fundering

Prijs op aanvraag
Meer informatie.

Verbouw

Prijs op aanvraag
Meer informatie.

Nieuwbouw

Prijs op aanvraag
Meer informatie.

Activities.

Bij bouwprojecten heb je regelmatig te maken met bestaande situaties waarin de mogelijkheden vaak beperkt zijn. Hier zijn vaak slimme oplossingen nodig om het gewenste resultaat te behalen. Pensera, is een ingenieursbureau dat zich richt op specifieke projecten in de bouw zoals het plaatsen van een aanbouw of opbouw, de realisatie van een balkon of dakterras en het maken van een vloersparing of wandsparing. De doelstelling van het bureau is door specialisatie in deze projecten het product elke keer weer te verbeteren en het bouwproces te optimaliseren. Vanuit Amsterdam werk ik aan verbouwingen en uitbreidingen van woningen en gebouwen. In de meeste gevallen zal het eerste contact bestaan uit het aanvragen van een offerte. Voor het opstellen van een offerte wordt bij voorkeur een bouwkundige tekening of schets aangeleverd. Wanneer deze niet voorhanden zijn dan kan aan de hand van een bezoek op locatie het geplande project besproken worden en op deze wijze een inschatting gemaakt worden van de werkzaamheden. In de offerte worden de specifieke werkzaamheden benoemd, het offertebedrag en tevens een indicatie wanneer de werkzaamheden uitgevoerd kunnen worden. Met de offerte worden tevens de voorwaarden (DNR2011) meegezonden. Pensera biedt in bepaalde gevallen de mogelijkheid voor het uitvoeren van een spoedopdracht. Hierbij worden de werkzaamheden binnen een week aangeleverd tegen een tarief van 150%.

Work.

Na goedkeuring van de offerte worden de werkzaamheden definitief ingepland en wordt getoetst of alle benodigde stukken beschikbaar zijn. Bij verbouw betreft dit naast een (digitale) onderlegger van de bestaande en de nieuwe situatie tevens de originele bouwtekeningen. Wanneer er geen originele bouwtekeningen aanwezig zijn, dan zal de bestaande constructie in sommige gevallen in het werk inzichtelijk gemaakt moeten worden. Wanneer alle stukken voorhanden zijn, dan kan gestart worden met de werkzaamheden. Hierbij wordt soms eerst een VO (voorlopig ontwerp) gemaakt, waarbij op basis van de handberekeningen en ontwerptabellen de constructieve opzet wordt bepaald. Bij goedkeuring van het VO wordt de constructie verder uitgewerkt tot een DO (definitief ontwerp). In deze fase wordt de gehele constructie in het 3d rekenprogramma Scia gemodelleerd en wordt er met behulp van AutoCAD een digitale overzichtstekening van de constructie gemaakt. Wanneer deze gereed zijn wordt eerst een concept versie verzonden ter goedkeuring. Na het verwerken van eventuele opmerkingen krijgen de stukken de status definitief en worden de stukken, inclusief de factuur, verzonden. Eventuele wijzigingen na goedkeuring van het DO wordt als meerwerk, verrekend.

Projects.

Clients.

Ik kan je helpen bij het verzorgen van de constructieve stukken bij het aanvragen van een omgevingsvergunning of het aanleveren van de benodigde constructieberekeningen en tekeningen voor de aannemer. Daarnaast kan ik je advies geven op het constructieve vlak tijdens het ontwerpproces.

About.

Tijdens mijn stage voor een architectenbureau op Aruba kreeg ik de vraag: ‘kan je ook een berekening maken?’ Door deze vraag met ‘ja, dat kan ik wel’ te beantwoorden ben ik eigenlijk min of meer in dit vakgebied terecht gekomen. Mijn naam is Marco Pannenborg en ik ben sinds 1995 constructeur.  Eerst in loondienst en daarna als zelfstandig professional onder de handelsnaam Pensera. Als eenmanszaak heb je persoonlijk contact met de klant, ben je flexibel en is er ruimte om innovatieve oplossingen te bedenken. Maar als eenmanszaak ben je echter ook beperkt onder andere met betrekking tot productiecapaciteit. Mede om deze reden richt Pensera zich daarom niet op groei maar juist op specialisatie van bepaalde activiteiten. Ik ben er van overtuigd dat dat uiteindelijk leidt tot betere resultaten, een hogere klanttevredenheid en meer voldoening bij mijzelf.  Mocht je nog vragen hebben, neem dan gerust contact op met mij.

Workspace.

Contact.

Heb je nog vragen? Stuur dan even een email naar onderstaand mailadres en ik zal deze – tijdens werkdagen – binnen 24 uur beantwoorden.

Van Oldenbarneveldtstraat 98 H
1052 KJ Amsterdam

E  info@pensera.nl
www.pensera.nl